Uppstart av grannsamverkan

Då tillräckligt många hushåll i föreningen visat intresse för att delta i grannsamverkan i polisens regi (även om det vore välkommet med många fler) så är det nu beslutat att vi ansluter oss i en strävan efter att även fortsatt slippa bostadsinbrott i området. Anslutna hushåll kommer att bli ett nätverk, där bland annat nyttig information från polisen kommer att presenteras varje vecka gällande ljusskygga rörelser i polisområdet.

 

Polisen kommer till festlokalen den 19e februari kl. 1800 för genomgång av upplägget, allmän information om hur man kan hålla tjuven stången och man kommer att dela ut dekaler till anslutna medlemmar som appliceras på ytterdörrarna. Skyltar kommer att monteras upp vid områdets infarter – statistiken är tydlig: De som är anslutna till grannsamverkan kommer billigare undan i inbrottsstatistiken. Den som fortfarande står och väger om huruvida detta är en bra idé eller inte, är mer än välkommen att närvara.