Uppsamling av underhållsspolning

På torsdag 7/7 kommer Re-New att spola i de lägenheter/radhus som de inte kom in i förra gången. Separat utskick har delats ut sedan tidigare till berörda.