Tack för insatserna på städdagen

Styrelsen vill tacka er för er medverkan på höststäddagen. Rabatter rensades och området snyggades till i glada grannars lag. 

Med önskan om en fortsatt trevlig höst.