Städdag 22/4 kl. 10.00

På lördag 22/4 samlas vi klockan 10.00 utanför ”redskapsgaraget” för att städa och fixa i området tillsammans. Två containers kommer finnas på plats. 1 för trädgårdsavfall och en för restavfall (ej elektronik eller miljöfarligt avfall. Detta kör ni själva till sopcentralen).

Efter genomförd städdad bjuds det på lite gott att äta vid gemensamhetslokalen.

//Styrelsen