Räddningstjänsten på besök

Förra helgen var Räddningstjänsten från Öjersjös brandstation hos oss på Furumossen med ett antal mannar och fordon. Tillsammans med delar av styrelsen så tog man en rundvandring i området, man ville studera området i förebyggande syfte och kikade på brandposternas placering, hur kvartersgården är uppbyggd, fick se en typisk vind på Furumossen samt en genomgång av garagen – för att vid behov kunna vara riktigt effektiva om det någong gång skulle bli allvar. Man passade även på att uppdatera fordonens elektroniska översiktskartor, då områdets adresser bitvis har ett något underligt upplägg. Några punkter pekade man på:

Vid grillning, tillse att ni har ordentligt avstånd till fasaden.

Gasol måste förvaras på ett godkänt sätt.

Brandvarnare räddar liv.

Infarterna till området måste hållas rena från fordon.

 

 

            

 

Vi tackar Räddningstjänsten för ett mycket trevligt besök, inte minst de yngre uppskattade att få kika in i släckbilen och drömma sig bort för en stund.