Parkeringsövervakning

Med början midsommarafton, 2020-06-18, så börjar vår nya leverantör Västia att övervaka besöksparkeringen och våra ytor generellt.

Ny parkeringsautomat är på plats och i full funktion.