Miljö/källsortering

Återvinningskort

Det krävs ett återvinningskort för att komma in på återvinningscentralen i Öjersjö.

Återvinningskort beställer du det här.

Man kan även ringa Partille kommun 031-792 10 00 för att beställa ett kort.

Öppettider Återvinningscentralen i Öjersjö

Sophantering

Hur ska jag sortera mina sopor?

Vilket ska jag lägga i de olika behållarna på miljöstationen?

Vilket behöver jag åka till Återvinningscentralen i Öjersjö med?

 

Köks- och restavfall till soprummet (det som är komposterbart läggs i kompostkärlen (Första dörren från gaveln)

restkompost

 

Återvinning ska läggas här:

miljo_station

 

Restsopor
Se till att sortera era sopor enligt Partille kommuns bestämmelser

Vi måste sortera våra sopor, så se till att följa guiden nedan.

 

 

Sorteringsguide på Partille kommuns hemsida

 

Kompostrummet/kompostmaskinen