Meddelande om avgiftshöjning

På grund av det rådande världsläget och fortsatta underhållsbehov har styrelsen beslutat om en avgiftshöjning på 5%.

Snittet för avgiftshöjningar bland BRF:er i Sverige ligger i år på mellan 5-20%.