Markarbeten parkeringar

På onsdag kommer markarbeten påbörjas på parkeringen ovanför gästparkeringen. De bilar som har parkeringsplats eller garage där har fått tillfälliga parkeringsplatser på gästparkeringen eller i området och måste ha flyttat sina bilar senast tisdag kväll.

Den delen av arbetet beräknas ta cirka 4 veckor att genomföra. Därefter påbörjas nästa etapp.

Under tiden arbetet pågår kommer bommarna in i området vara uppställda då vissa kommer behöva ställa sina fordon på gräsytor i området.

Ni som kör in behöver tänka på att köra mycket försiktigt då exempelvis barn leker i området.