Laddstolpar

På mellersta parkeringen har två stycken laddstolpar för bilar installerats. Dessa kan utnyttjas av er. Ni betalar för den el ni förbrukar och betalning sker med bankkort.

Tänk på att inte uppehålla platsen längre än ni behöver. När bilen laddad klart flyttar ni den till er ordinarie parkering.