Kommande markarbeten

Äntligen börjar det bli dags att fixa till resterande parkeringar i området. Det kommer ske i tre etapper varav två är tänkta att genomföras före semestrarna och den sista efter.

Det kommer såklart innebära en del logistik då bilar behöver flyttas under arbetet och parkeras på andra platser i området. De som berörs kommer få separat information om detta och anvisning till var de ska parkera under arbetets gång.