Ingen gästparkering fram till vecka 27.

Då markarbeten pågår på parkeringsytorna kommer vi behöva utnyttja gästparkeringen som ordinarie parkeringsplatser för de som måste flytta sina bilar under pågende arbete.

Vi hänvisar till andra besökparkeringar i Furulundsområdet eller parkeringen uppe vid Furulunds centrum under tiden.

Vänligen respektera detta.

//Styrelsen