Trivselregler

Trivselreglerna är till för allas trevnad!

Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans kan vi göra vårt boende ännu trivsammare. Genom att följa trivselreglerna kan såväl gammal som ung bidra till den fina grannsämjan i vår förening och vi slipper onödiga kostnader.

Tänk även på att du som medlem är ansvarig för att familjemedlemmar, gäster, inneboende och hantverkare som utför arbete åt dig också följer föreningens regler. Detta gäller tillika vid uthyrning i andra hand.

 • Alla medlemmar och hyresgäster ska visa hänsyn och inte störa grannar med ljud, otrevligt bemötande, hot eller agera på annat sätt som kan verka störande för omgivningen.
 • Ljudmässig hänsyn gäller givetvis hela dygnet men det är särskilt viktig att beakta mellan kl. 22.00 – 07.00 då vi bör iaktta “största möjliga tystnad”.
 • Renovering och reparationsarbeten i bostaden kan ibland vara nödvändiga. För att undvika att störa grannar ska arbete i egna lägenheten endast utföras på vardagar mellan 08.00 – 20.00 samt helgdagar 10.00 – 18.00.
 • Informera gärna dina grannar i god tid före aktiviteter som kan störa. Det kan gälla reparationsarbeten, fest i lägenheten eller aktiviteter på våra gemensamma områden.

Vårt område

 • Var rädd om och vårda vår förenings egendom väl. Kostnader för underhåll och reparationer betalas gemensamt av föreningens medlemmar.
 • Hjälp oss att hålla ordning och minska föreningens kostnader genom att komma på städdagarna! Då får du även chansen att träffa och umgås med dina grannar!
 • Tänk på hastigheten inom vårt område. Detta gäller speciellt på vägarna mellan husen där motortrafik bör undvikas, undantag färdtjänst samt i och urlastning av tyngre transporter. Fordonet skall på gårdarna framföras i gångfart.
 • Parkering inom området ska ske på avsedda parkeringsplatser.
 • Gå och cykla på de asfalterade ytorna.
 • Det är inte tillåtet att avfyra raketer eller smällare inne på föreningens område.
 • Håll rent på våra lekplatser och andra ytor och var rädd om våra rabatter.
 • Katter skall hållas under uppsikt och hundar skall vara kopplade så att de inte stör eller förorenar i barnens sandlådor, på gångvägar och grönytor. Plocka upp efter era små vänner.
 • Studsmattor samt pooler får inte placeras på föreningens gemensamma ytor.

Våra balkonger och uteplatser

 • Tänk på var, när och hur du grillar så att du inte stör dina grannar. Det är inte tillåtet att grilla på balkongerna på grund av risken för brand, elgrill är dock tillåten att nyttja.
 • Matning av fåglar får endast ske med talgbollar som hängs i plastbehållare, detta för att utspilld fågelmat lockar till sig gnagare som möss och råttor.
 • Vid förändring av uteplats såsom gränsdragning med häck, staket och altanbyggen skall detta godkännas av styrelsen. Använd vår mall.
 • Det är inte tillåtet att montera permanenta resliga konstruktioner typ partytält eller liknande på altanen.

Gemensamma utrymmen

 • Våra gemensamma utrymmen finns i kvartersgården. Där finns bastu, tvättstuga, gästrum samt samlingslokal. Samlingslokalen kan hyras för fest, barnkalas m m. OBS våra gemensamma lokaler kan enbart hyras av medlemmar och det är medlemmen som är ansvarig för städning, eventuellt uppkomna skador samt att även gäster följer föreningens regler.
 • Tänk på att vi även har gemensamma cykelförråd med våra närmsta grannar.
 • Tvättstugan är endast till för privat bruk för boende i området.
 • I samtliga invändiga gemensamma utrymmen gäller rökförbud. Om rökning sker utomhus tänk på att röken inte stör andra boende och plocka upp fimpar från marken.
 • Husdjur är ej tillåtna i lokalerna.

Avfallshantering

 • Matavfall ska lämnas i kompostkärlen i kompostrummet i avsedda papperspåsar. 
 • För att minska föreningens kostnader samt för allas trevnad ska allt avfall sorteras. Använd återvinningsstationen på området.
 • Restavfall slängs i angivet soprummet. Ställ inga restsopor på golvet utan använd avsedda kärl. Tänk på att det enbart är brännbart avfall som får slängas här. Avfall som tex elektronik, större möbler samt farligt avfall får absolut inte slängas i soprummet. Detta ska transporteras av medlemmen själv till återvinningscentralen i Öjersjö.
 • Om du är osäker rörande avfallshanteringen ta kontakt med styrelsen och/eller Partille kommun.

Nycklar

 • Till samtliga gemensamma utrymmen, även soprum, gäller taggar. Dessa används även för att boka respektive lokal.
 • Vid förlust av tagg kontakta styrelsen omgående. Ny tagg kan hämtas ut på expeditionen under expeditionstid mot ett självkostnadspris.  
 • Nyckel till bommarna kvitteras ut till berörda adresser innanför dessa i ett exemplar – det finns inte möjlighet att köpa till fler. Borttappad nyckel kostar 300 kr.

Vår säkerhet och vårt ansvar

 • Tänk på vad ni spolar ner i avloppen.
 • Tänk på att förvara taggar och nycklar till våra gemensamma utrymmen väl.

Med sunt förnuft kommer man väldigt långt på.

Har du ändå något som du funderar över så är du välkommen att maila vår styrelse.