Ventilation / vädring

Värt att veta om ventilationen i våra hus

För ventilation av bostäder finns det särskilda bestämmelser. Minimikravet är att luften ska bytas ut en gång varannan timma i en lägenhet. För att ventilationen i bostaden ska fungera så bra som möjligt är de viktigt att man vädrar på rätt sätt och att ventilationen i lägenheten är rätt inställda. Det finns olika ventilationssystem och det är bra att känna till system som finns i huset. Hör med vicevärden eller fastighetsskötaren. I flerbostadshus byggda efter 1957 finns det för de mesta mekanisk ventilation eller fläktventilation som de också kallas. Det innebär att ventilationen sker med hjälp av en eller flera centralt placerade fläktar. Tidigare förekom mest ventilation av självdrag.

 

ventilation

Klicka för större bild

Vårt system bygger på mekaniskt ventilationssystem för från och tilluft

Från och tilluftsventilation eller typ FT som det kallas är en komplettering  av frånluftssystemet.

Här är det inte bara frånluften som förs bort med hjälp av en fläkt. Även tilluften sker via ett fläktsystem. Den tillförda luftmängden är i princip loka stor som den bortförda och systemet kallas därför även balanserad  ventilation. Detta är ett energisparande alternativ.

 

Ett luftaggregat suger in luft utifrån som filtreras och värms upp till lämplig temperatur. Den uppvärmda luften förs sedan ut till lägenheten genom tilluftskanaler. I våra hus används en så kallad bakkantsblåsning som innebär att luften tillförs genom en innervägg hos oss sitter ventilen i taken. Ventilerna  behöver dammas och torkas av med varmt vatten och lite diskmedel med jämna mellanrum.

Värmeåtervinning vid till- och frånluftsventilation

Värmeåtervinning innebär att man utnyttjar från luftsvärmen för att värma upp tilluften. På det sättet kompenseras den värmeförlust som annars uppkommer när den varma frånluften förs bort. Förutsättningen för värmeåtervinning är  att man har ett ventilationssystem för från och tilluft. Värmeutbytet sker i en värmeväxlare som installerats i systemet.

 

Värmeåtervinningsaggregatet som består av frånluftsfläkt, tilluftsfläkt och värmeväxlare med reningsfilter som centralt placerats i huset (i våra hus ovanför spisen och ihop byggt med spiskåpa med fettfilter. Rengöring av luftfikter och värmeväxlare måste ske regelbundet för att systemet ska fungera. Är aggregatet placerat i lägenheten sköter man det själv. HSB kommer 1 gång per år och ser över systemet.

 

ventilation.rengoring

 

Luftfiltret drar man bara ut och dammsuger  alternativt duschar av. Spola från den rena sidan så smutsen försvinner samma väg som den kom in i filtret. låt filtret torka innan det sätts tillbaka i systemet. Det brukar synas på filtrets framsida när det är dags för rengöring.

 

 

Värmeväxlaren behöver normalt göras ren ett par gånger om året. Ta bort luftfiltren och lyft sedan ut värmeväxlaren. Gör rent i badkaret med varmt vatten och diskmedel. Skölj med handduschen och skaka ur vatten innan den sätts tillbaka. Se till att droppkanten kommer innanför tätningslisten. Värmeväxlaren är ömtålig och måste behandlas försiktigt.

 

Vädring

Vädra rätt när du lagar mat – ÖPPNA INTE KÖKSFÖNSTRET.

Gör du det så sprids matos i hela lägenheten… Luften som du släpper in genom fönstret gör att det bildas ett undertryck i köket. Och i det så drivs luft och matos ut i lägenheten. Inte ens en spisfläkt kan  sug upp matoset om fönstret är öppet i köket därför att luftcirkulationen runt fläkten störs.

 

Öppna ett fönster i angränsande rum istället och ha dörren till köket stängd. Gör du så här så blir det undertryck i köket i förhållande till resten av lägenheten. Det betyder att luften från det angränsande rummet  kommer att sugas ut i köket och i och med det hindra matoset att komma ut från köket. Ventilationsspringan som finns i dörren räcker för att att den friska luften ska kunna komma in i köket.

 

vadra ratt

 

Ventilation i fuktiga utrymmen.

I fuktiga rum som badrum, duschrum och tvättstuga är det särskilt viktigt att ventilationen är bra.

 

Dålig ventilation kan orsaka fuktskador och mögellukt.

När man badat, duschat eller torkar kläder är det därför viktigt att ställa ventilationen på ”forceringsläge” i de fall den är reglerbar som i våra lägenheter. Då ställer du alltså upp fläkten vid spisen på 2:an så ska den drar ur den fuktiga luften så snabbt det går ur lägenheten.