Uthyrning i andra hand

Uthyrning i andra hand är generellt inte tillåten.

För att hyra ut i andra hand måste du ha styrelsens samtycke och ansökan ska vara skriftlig. Ansökan sker på särskild blankett (klicka här).

På ansökan ska det tydligt framgå varför lägenheten ska hyras ut, till vem och hur lång tid den ska hyras ut.

Tillstånd för andrahandsuthyrning brukar ges för max ett år i taget.

Du har rätt att hyra ut i andra hand om det finns beaktansvärda skäl, till exempel om du inte kan använda lägenheten som bostad under en period och har boendet ordnat på annat håll, som exempelvis studier eller arbete på annan ort, längre vistelse på vårdinrättning, militärtjänstgöring m.m

OBS! Även om du fått tillstånd till andrahandsuthyrning är det fortfarande du som ansvarar för att månadsavgiften kommer in i rätt tid, lägenhetens skick mm.

Ta kontakt med oss i styrelsen i god tid innan uthyrningen ska ske antingen via mail eller under expeditionstid så hjälper vi er.