Nya medlemmar

Välkommen till Brf Furumossen!!

Du som medlem har rätt till insyn i föreningens verksamhet och möjlighet att påverka ditt boende.

1. Ta kontakt med någon i styrelsen om du har synpunkter eller förslag som gäller föreningens  verksamhet.

2. Utnyttja din demokratiska rättighet och kom till föreningsstämman i maj. Där redovisas och diskuteras föreningens ekonomi, styrelsens arbete och planering.

3. Aktuell information om föreningen hittar du, dels på vår hemsida, www.furumossen.nu dels i informationsbladet ”Furuposten” som kommer direkt i brevlådan flera gånger per år.

Lättast att komma i kontakt med styrelsen är via mail: styrelsen@furumossen.nu alt via Expeditionen.

Har du som ny medlem frågor kontakta oss i styrelsen så hjälper vi dig gärna att komma till rätta i vår förening!!

Med vänliga hälsningar

Styrelsen Brf Furumossen