Parkering

Bostadsrättsföreningen har garageplatser, parkeringar samt mopedgarage för uthyrning.

Övertagande
 
Vid köp av en bostadsrätt kan du inte räkna med att överta tidigare ägares parkering eller garage. Ett kösystem tillämpas i området, där garage längst in på området har väldigt lång kötid. 
 
Priser
 
Garageplats 421 kr/månad
Parkering 190 kr/månad
Mopedgarage 175 kr/månad
Ersättningsdosa (om fjärrkontroll tappats bort) 600 kr

Byte av lås i garageport (om nyckel/nycklar förkommit) 1500 kr

Frågor

Vid allmänna frågor, uppsägning av plats alternativt avflyttning klicka här