Vid skada/ försäkringsärende

Skada upptäcks och anmäls till föreningen, vid behov av akuta åtgärder kontakta SBC under deras öppettider (vardagar 7-21)  exempelvis läckande vatten eller avloppsledningar. På övriga tider kontaktas Låsinväst Svenska AB på telefon 031-802424.

Skadan anmäls till försäkringsbolag av bostadsrättsinnehavare och bostadsrättsförening.

För bedömning av skadan anlitas entreprenör som utför skadebesiktning, exempelvis Polygon, Fuktab eller Anticimex. Denna bedömning skickas sedan till försäkringsbolaget som gör en anvarsfördelning av skadan mellan bostadsrättsinnehavarna och föreningen.

Efter detta beställer båda parter en entreprenör som skall åtgärda skadan. Vid vattenskada svarar föreningen för undersökning, demontering, utrivning och uttorkning (inklusive elförbrukning) samt återställande av skada fram till där bostadsrättsinnehavarens underhållsansvar tar vid.

Räkna med att det kan ta tid för upptorkning, 4-6 veckor är inte ovanligt, detta beror ju helt på hur mycket vatten som trängt in i golv och väggar. De företag som föreningen anlitat för detta håller koll på när det anses klart att återställa det som åligger föreningen, de håller också koll på vad elförbrukningen varit för upptorkningsuppdraget.

Bostadsrättsinnehavaren svarar för renovering/återställning av sina skadade utrymmen när föreningens ansvarsbitar är uppklarade.

När skadan anses avklarad regleras kostnader med försäkringsbolaget. Vid de fall där föreningen utnyttjat självrisk så utgår ingen självrisk för bostadsrättsinnehavaren då detta täcks av det kollektivt tecknade bostadsrättstillägget (Länsförsäkringar). Elförbrukningen kommer att ersättas av föreningen när krav på detta inkommit från bostadsrättsinnehavaren.