Bostadsrättstillägg

Vi har valt att teckna ett kollektivt bostadsrättstillägg i Folksam.
Den gäller för dig och alla bostadsrättsägare i Furumossen.

Den ersätter inte din hemförsäkring utan är ett bostadsrättstillägg