Brandfarliga ämnen

Förvaring av brandfarliga varor

Du får bara förvara brandfarliga varor för hushållets behov. Behöver hushållet förvara mer än 100 liter brandfarlig vätska (bil med reservdunk inräknat).

Mer än 60 liter gasol eller mer 5 liter acetylen måste du ha tillstånd. För information om mängder, tillstånd och förvaringsutrymmen kontakta räddningstjänsten 031-3352600.

Så här mycket får du förvara utan tillstånd i flerfamiljshus:

Vindsförråd/Vind

Ingen förvaring.

 

Varje lägenhet

Sprayburkar, gasolflaskor av högst 5 liters storlek, brandfarlig vätska i behållare av högst 10 liters storlek.

På balkongen får förvaras gasolflaskor i högst P11 storlek (26 liter) och brandfarlig vätska i behållare av högst 25 liters storlek, gärna i ett skåp.

 

Källarförråd/Cykelförråd

Ingen förvaring

 

Fristående gemensamhetsgarage

Fordon med tank och reservdunk. Brandfarlig vätska i lös behållare får förvaras i garaget endast om det är oåtkomligt för obehörig. Ingen brandfarlig gas får förvaras i garaget.

 

 

/Styrelsen i Brf. Furumossen i samarbete med Räddningstjänsten Storgöteborg