Anticimex

Vid problem med myror kan myrdosor beställas utan kostnad från Anticimex.

Ring Anticimex Göteborg på telefon 075 – 245 10 00 och ange att Länsförsäkringar är föreningens försäkringsbolag.