Information

Du som medlem har rätt till insyn i föreningens verksamhet och möjlighet att påverka ditt boende.

 

1. Ta kontakt med någon i styrelsen om du har synpunkter eller förslag som gäller föreningens  verksamhet.

 

2. Utnyttja din demokratiska rättighet och kom till föreningsstämman i maj. Där redovisas och diskuteras föreningens ekonomi, styrelsens arbete och planering.

 

3. Aktuell information om föreningen hittar du, dels på vår hemsida, www.furumossen.nu dels i informationsbladet ”Furuposten” som kommer direkt i brevlådan minst fyra gånger per år.

 

Lättast att komma i kontakt med styrelsen är via mail: styrelsen@furumossen.nu alt via Expeditionen.