Grannsamverkan

Som det nämndes i senaste Furuposten så hade vi polisen på besök på styrelsemötet. Det är en mörk årstid som tyvärr väckte brotssaktiva personer till liv. Inbrottsstatistiken talar ett tråkigt språk varje höst och denna har inte börjat på något annat sätt.

 

Det var som nämnts en enig styrelse som tyckte att detta med grannsamverkan var en god idé – men det krävs en bra mycket större anslutning än så för att polisen skall kunna starta upp det i vår förening. Det handlar inte om att fotpatrullera området på nätterna, utan det handlar snarare om lite sund vakenhet.

 

Upplägget är som sådant att polisen förser oss med information om fordon och annat som varit synliga i samband med inbrott och annan kriminalitet som drabbar bostadsområden. Två personer blir kontaktpersoner och dessa vidarebefordrar infon till övriga medlemmar – via mail, sms-kedja etc. beroende på vad man tycker skulle passa bäst. Polisen kommer att hålla en dragning på knappt två timmar med allehanda info om hur det är tänkt att funka. Det är helt kostnadsfritt, motkraven består bl.a. i ett levande engagemang och att man strävar efter ordning och reda på området.

 

Vi i styrelsen ser gärna att detta blir verklighet, att göra något innan det händer. Är du intresserad, vi har redan fått in några intresserade – men vi behöver fler, vänligen anmäl detta till styrelsen via mail eller ett fysiskt besök på expeditionen när den är öppen på måndagar.

 

Lite matnyttig information från polisen, gällande inbrott i bostäder:

 

Risken att utsättas för inbrott är störst nu under hösten. Därför är det viktigt att se över sitt inbrottsskydd. För att förhindra inbrott kan man ”tänka som en tjuv” och se över de svagaste punkterna i sin bostad.

 

• Tjuvar gillar inte att bli uppmärksammade eller sedda. Vårt bästa tips är att du och dina grannar hjälps åt och håller ögon och öron öppna. Allra bäst är om ni går samman och startar grannsamverkan i bostadsområdet.

 

• Rapportera till polisen direkt om du ser något misstänkt i ditt område. Tänk på att notera så många detaljer som möjligt. Tips lämnas på telefon 11414 men ring alltid 112 vid pågående brott eller om du misstänker att ett brott kommer att ske.

 

• Tjuvar vill arbeta ostört i mörker bakom höga häckar och buskage. Se över belysning och tät växtlighet. Ett aktiverat larm är bra men när larmet ljuder är tjuven redan inne i bostaden.

 

• Om du tänker som en tjuv och synar din bostad kanske du upptäcker att du utomhus förvarar lättåtkomliga verktyg som en tjuv kan använda för att bryta sig in. Lås in stegar och andra verktyg.

 

• En tjuv vill snabbt sälja stöldgods. Märk, fotografera och gör en inventarieförteckning över stöldbegärliga värdesaker så att de blir svårare att sälja – och lättare att få tillbaka om de stjäls.

 

• Tjuvar gillar inte när altandörrar, källarfönster och fönster på nedre plan är svårforcerade med bra lås.

 

• Tjuvar söker efter värdesaker som är lätta att ta med. De letar först i sovrum och på toaletter. Värdefulla saker som sällan används ligger säkrast i ett bankfack.

 

• Tjuvar passar helst på dagtid då folk inte är hemma. Man klär sig gärna i rollen som hantverkare. Hjälps åt att hålla uppsikt i bostadsområdet. Sätt timer på lampor och radio.

 

• Tjuvar väljer främst hus som verkar stå tomma. Om du är bortrest kan du göra några enkla saker så att huset ser bebott ut: be grannen parkera sin bil på din P-plats, be om hjälp att tömma brevlådan, skotta rent etc.

 

• Till sist: Fortsätt tipsa polisen! Om du ringer dem och berättar om dina iakttagelser kanske de får just den sista avgörande pusselbiten för att klara upp en inbrottsstöld och slutföra en brottsutredning.