Containers

Containers

Dagarna innan städdagen kommer en container för brännbart material att ställas vid taxifickan utanför lokalen. Passa på att kasta saker ni vill bli av med, men tänk på att följa föreskrifterna för vad som får och inte får kastas i den. Containern kommer att ställas ut torsdag morgon och hämtas igen på fredag eftermiddag

Mycket viktigt att den inte överfylls. Är den full så får inget mer kastas i den. Fylls den över kanten kommer inte företaget att ta med sig den, vi får tömma ur den, och vi åker på straffavgift.

Container för trädgårdsavfall kommer att finnas från fredag till måndag.