Kategoriarkiv: Tillgänglighet

Information om den stundande stämman

Årsstämman, eller föreningsstämman mer korrekt, kommer att hållas trots rådande pandemi. Formerna för denna kommer dock att markant skilja sig från den konventionella, detta för att minska smittspridning av covid-19.

Information inför poströstning

Styrelsen har utifrån dagordningen till den ordinarie föreningsstämman upprättat ett underlag för poströstning, detta har i skrivande stund levererats till områdets samtliga brevlådor.

När det gäller styrelsens upplysningsplikt kan medlem lämna begäran om upplysning skriftligt till föreningen senast 10 dagar före stämman, 200530.

Skriftligt svar ska lämnas från styrelsen senast 5 dagar före stämman alltså 200605 och:

’ Hållas tillgängligt hos föreningen

’ Skickas till medlem som ställt frågan

’ Publiceras på vår hemsida www.furumossen.nu

Poströsten lämnas sedan i föreningens nya brevlåda på utsidan av kvartersgården.

Poströsten ska ha inkommit till föreningen senast 200609.

Medlemmar som avgivit poströst förs in i röstlängden och ses som deltagande vid föreningsstämman.

COVID-19 och våra gemensamma lokaler

På grund av rådande omständigheter kring COVID-19 så är det inte möjligt att hyra vare sig festlokal eller gästlägenhet. Detta gäller fram till och med 200831. Beslutet kan komma att förlängas, beroende på situationens utveckling.

Expeditionen kommer att hållas helt stängd tillsvidare. Vi återkommer när detta kommer att förändras.

Vi ber er att maila styrelsen om det är något ni behöver hjälp med.

Förändringar i COVID-19s spår

Med anledning av rådande situation med Corona-viruset (COVID-19) så kommer nedan förändringar att ske inom överskådlig tid:

Årsstämman skjuts fram till 20-06-10 – tid och plats är densamma, kl. 19:00 i föreningslokalen.

Vårstäddagen 20-04-25 ställs in i kollektiv form, vi kommer dock att låsa upp förrådet för trädgårdsredskap för den som vill göra rent och fint inför vår och sommar. Två containers kommer att beställas fram enligt tradition.

Deadline för inlämnande av motioner står fast – 20-03-31 behöver styrelsen ha dessa för att hinna behandla dem innan stämman.

Med reservation för att ovan ändringar kan komma att justeras ytterligare, beroende på pandemins utveckling och omfattning.

Återvinningsstationen

Ingen torde ha missat att det stundom är ordentligt nedskräpat vid återvinningen, den drivs i kommunens regi och det är också fritt för hela kommunens invånare att nyttja den. Det ställer till det då tömningen inte alltid ligger i linje med mängden avfall och att somliga dessvärre då väljer att ställa detta på marken invid kärlen.

Vi ber medlemmar att slänga plast och papper i vårt soprum, OM det är så att det blivit fullt på återvinnings-stationen – detta för att inte ytterligare förvärra det hela. Anmäl gärna till FTI, som ansvarar för att det är rent och tömt på platsen, vid behov av tömning: Tfn 0200-88 03 11 alternativt via e-post: kontakt@ftiab.se – vid båda alternativen kan du med fördel uppge stationsnummer 4209 så att de finner den i sina system.

Nya brevlådor

Som ni märkt så sitter det nu nya brevlådor vid samtliga hushåll, detta som en del i det omfattande markarbete som bedrivits sedan i höstas och detta är för att ge området en mer enhetlig look.

Nyckel, om man önskar låsa sin brevlåda för obehöriga, finns fasttejpad inuti och den som tycker att det är långt ner till botten kan med fördel flytta upp bottenplattan till alternativa fästpunkter högre upp i lådan.

Förtydligande kring bommarna

De tre bommar som monterats har som syfte att hålla trafiken inne på gårdarna till ett absolut minimum och att det skall vara förenat med lite extra ”besvär” att köra sitt fordon till entrén.

Därför har det beslutats att berörda hushåll endast får ut en (1) nyckel och man får planera tillvaron efter detta faktum (vi tillhandahåller alltså inga fler nycklar, ej heller mot betalning). Nyckeln är kopieringsskyddad.

Den uppmärksamme har noterat att det sitter två cylindrar på plats, den andre är en så kallad ALIV-cylinder, ett system som nyttjas av bland annat räddningstjänst, polis och färdtjänst.

Informationsmöte markarbeten

Bäste Furumossare, tisdagen den 25/6 kl. 19:00 bjuder vi in till informationsmöte kring markarbeten som kommer att äga rum i området from v. 32. Detta gäller alla fastigheter som inte berördes av markarbeten för några år sedan.

Projektledare Alexander Edvinsson från SBC, platschef Mattias Vikström HTE, förvaltare Kurt Knudsen SBC samt delar av styrelsen kommer att närvara, för att informera om vilka förändringar som blir.

Vi bjuder på fika.

Varmt välkomna, 

/Styrelsen

Expeditionen sommarstängd

Expeditionen är obemannad under den så kallade industrisemestern, dvs vecka 28-31. Styrelsen läser mail sporadiskt under sommaren. Akuta fel hänvisas i vanlig ordning till SBC-felanmälan, och i brådskande fall – Securitas. Kontaktvägar finner du här på hemsidan. Den 5e augusti är vi åter efter högsommaren.

Festlokalen

Festlokalen är nu renoverad och klar. Några medlemmar har redan testat på att ha festligheter i den, men vi vill bara påminna om att den fått en välbehövlig facelift och att vi är mycket nöjda med resultatet – både vad gäller utseende och funktioner. Bokning sker som tidigare via app, webben eller bokningstavlan vid tvättstugan. 

Byte av fläktfilter

HSB är mitt i sitt årliga byte av filter på samtliga adresser i föreningen. De har tidigare gått ut med lapp i brevlådan om att de önskar att ni gör upp lösningar med dem om det är så att ni har larm, larmdekaler, eget låssystem eller större husdjur hemma. Detta har i förekommande fall inte fungerat så bra, varför de önskar att ni tar kontakt med dem för att hitta bästa möjliga lösning på detta som de har skyldighet att göra. Det blir onödiga kostnader och förseningar då de måste göra om besöken på de adresser som detta inte fungerat.

Kontakta dem på 010-442 24 24 och de återkommer sedan till er för ett upplägg som passar båda parter på bästa sätt.

Ny P-automat

Idag, 150910, fick vi en ny P-automat till besöksparkeringen invid Tingsvägen. Numera kan man även betala med SMS vilket är ett välkommet tillskott. Instruktion för hur detta går till finns anslaget på automaten.

 

Likt tidigare så går det att betala med mynt.

 

Möjlighet att betala med betal- eller kreditkort finns det tyvärr inte.