Kategoriarkiv: Okategoriserade

Loppor

Boende har hört av sig till styrelsen angående loppbett. Enligt läkare så skall dessa härröra från husdjur. Det finns inget som pekar ut just Furumossen, men som en åtgärd så är det bra att se över sina djurs tillstånd. 

Trevlig sommar!

Styrelsen vill passa på att tillönska er en fortsatt fin sommar. Expeditionen håller stängt under industrisemestern (v.28-31) men vill du oss något så mailar du med fördel till oss.

Tänk på inbrottsrisken när/om du reser bort – be gärna någon granne du har god kontakt med att titta till din bostad då du är borta. Undvik att marknadsföra att du rest bort på sociala medier. Gå gärna med i Furumossens grannsamverkan – många, vakna, ögon gör skillnad. 

Beakta noga risken för okontrollerbar eld i skog och mark, respektera Räddningstjänstens gällande förbud och grilla endast på säker plats.

Allt det bästa,

/Styrelsen

Dataskyddsförordningen – ”GDPR”

Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, att gälla. Den ersätter Personuppgiftslagen, PUL, samt EU:s dataskyddsdirektiv från 1995.

Den största skillnaden är att man som individ får stärkt makt över sina personuppgifter genom rätten till insyn, till rättelser och ändringar.

Bostadsrättsföreningen är skyldig att informera om att personuppgifter registreras, varför och hur länge.

Nedan dokument beskriver Brf Furumossens personuppgiftspolicy.

Personuppgiftspolicy Brf Furumossen

 

Medlemsenkät

En enkät är framtagen för att hjälpa styrelsen att prioritera och fatta beslut som gör att föreningen förbättras samt för att få en förståelse för vad ni, medlemmar, tycker fungerar bra och mindre bra. Enkäten är helt anonym och du kommer åt enkäten på följande adress:

https://tinyurl.se/brfenkat

Vårstäddag

Det är nu hög tid att städa bort vintern från området. Detta sker i år lördagen den 28/4 och vi träffas invid gräsklippargaraget kl. 10:00, där det finns diverse redskap att låna samt en åtgärdslista över saker som behöver åtgärdas under dagen. När det hela är avklarat så väntar traditionsenligt mat, dryck och gott sällskap i form av dina grannar vid festlokalen. Sopcontainers har beställts fram till taxifickan vid festlokalen.

Kompostrummet åter öppet för att slänga matavfall

Då de gamla kompostmaskinerna tjänat ut så finns det nu bruna sopkärl för matavfall i kompostrummet. Ni sorterar ert matavfall i en brun papperspåse, finns att hämta i kompostrummet, som ni lägger i det bruna matkärlet med ert matavfall.

Hållare för papperspåsen finns också att hämta här. 

Med vänlig hälsning

Styrelsen

 

Mark- och asfalteringsarbete på vår inre parkering 5/4-11/4 – p-förbud dagtid

Partille kommun kommer att arbeta med att återställa och asfaltera ytan som nu är grusbelagd på vår inre parkering samt gångväg i anslutning till denna. Arbetet förväntas pågå mellan 5/4-11/4.

Inga bilar får vara parkerade, på den yta som nu består av grus, dagtid då arbetet kommer att utföras.

Med vänlig hälsning 

Styrelsen

Då är samtliga parkeringsplatser som varit påverkade av markarbetena åter tillgängliga from 16/2

Partille kommun är klara för nu med de arbeten de utfört för att förbättra vattenavledningen från parkeringen så nu kan alla återgå till att parkera där igen. Definitiv återställande av ytan kommer att ske senare.

De tillfälliga parkeringskort som gällt under tiden arbetena pågått är ej giltiga längre.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

 

 

Parkering för berörda under grävarbetena

Som ni säkert märkt så fortskrider arbetet på stora parkeringsytan, men dessvärre har det inte blivit några nya platser i samband med de ytor som färdigställs. Detta gör att besöksplatserna längst ner mot Tingsvägen inte räcker till för att husera alla bilar som blivit utan platser.

Parkera då på platser där bilen inte utgör ett hinder för Räddningstjänsten, färdtjänst eller andra fordon och visa dina grannar hänsyn. 

OBS att gatan från Tingsvägen och fram till upphöjningen strax innan elcentralen är kommunal mark och därför övervakas av kommunens P-vakter och inte av vår leverantör P-tjänst Väst. Parkering på denna sträcka, inklusive taxifickan utanför föreningslokalen, innebär stor risk för att man skall få en parkeringsanmärkning.

Underhållsarbete vid den inre parkeringen start 8/1 2018

Partille kommun kommer att påbörja arbetet med byta brunnar, renovera fördröjningsmagasin och lägga nya rör vid vår inre parkering för att bygga bort de problem vi haft med att stora vattenmassor samlas på denna yta. Arbetet beräknas pågå ca 1 månad och ca 10 parkeringar berörs under en vecka i olika etapper. 

De parkeringsplatser som främst är berörda är 63-92 samt 52 men även övriga kan påverkas. Parkering för berörda kommer att erbjudas på vår gästparkering med tillfälligt p-tillstånd de dagar de inte går att nyttja ordinarie p-plats.  Berörda kan bara prata med personalen på plats om att ställa sig på sin parkering.

Skyltning av arbetsområdet kommer att sättas upp.

Vi hoppas på överseende under perioden arbetet pågår.

/Styrelsen 

 

Sopning av parkering längst in i området 20/9

Med start imorgon onsdag den 20/9 kommer parkeringarna att börja sopas. På grund av fredagens oväder har det blivit stora ansamling av skräp på parkeringsplatserna och vi kommer därför att sopa även parkeringsrutorna där vi kommer åt.

Vi ber dig därför flytta undan din bil om möjligt så att HSB kommer åt att sopa även där.

 

Med vänlig hälsning

 

HSB Brf Furumossen och HSB

Översvämning i området 15/9

Efter fredagens översvämning i området så ber vi alla de som fått sina bilar vattendränkta ta kontakt med sitt bilförsäkringsbolag.

 

Garagelängan som blev drabbad kommer att besiktigas för att se skadeläge och efter detta kommer det förmodligen att bli reparationer och sanering. 

 

Har ni fått in fukt/vatten i era lägenheter så anmäl detta till styrelsen eller HSBs felanmälan.

 

Styrelsen, HSB Göteborg och Partille Kommun arbetar med att finna en bättre lösning på avrinningsproblemet vid den inre parkeringen och även om det på något sätt går förhindra att det rinner ner så mycket vatten från områdena runt omkring.

 

Mer information kommer.

 

/ Styrelsen

Filterbyte i början på september

Då är det dags för filterbyte i vårt område. När just er bostadsrätt skall få besök av HSBs fastighetsskötare meddelas med lapp i brevlådan. Har ni bytt till annat lås, har larm, husdjur eller dylikt ta kontakt med fastighetsskötaren enligt uppgifter på lappen.

 

Tänk på att förbereda så att de enkelt har tillgång till aggregat och att nyckel till vind för er som har aggregatet där finns framme.

 

/Styrelsen

Kallelse extra föreningsstämma 13/6 kl 19.00

Härmed kallar vi till en extra föreningsstämma angående införandet av nya stadgar för föreningen. 

Tisdag 13/6 april kl 19.00

Information och kallelse kommer i brevlådan!

Om du har frågor angående de nya stadgarna ta kontakt med oss i styrelsen via mejl eller under expeditionstid.

 

Väl mött!

 

Styrelsen