Kategoriarkiv: Energi

Eluttag utsida

Med start nästa vecka kommer elektrikern Johan att inventera de yttre eluttagen i området. Man kommer att undersöka funktion och om det finns täcklock över uttaget.

Vid de fall man upptäcker felaktigheter så kommer elektrikern att ringa på och så gör de bytet med en gång. Om ingen är hemma kommer man samla ihop sådana adresser för en samordnad insats längre fram.

VVC och handdukstorkar/element

Med anledning av att badrum renoveras här och var i föreningen, så är det därför på sin plats att reda ut vad som gäller kring elementet som i originalutförande sitter under fönstret. Efter genomför renovering är det endast tillåtet att installera ett elburet element, detta för att element och handdukstorkar enligt gällande regler inte får anslutas till VVC, som är ett öppet system.

 

VVC (varmvattencirkulation) innebär att det varmvarmvatten som leder till tappvattenkranar i kök och badrum hela tiden cirkulerar. Cirkulationen sker mellan varmvattenberedaren till tappvattenkranarna och tillbaka till varmvattenberedaren igen via vattenledningsrör om inte vattnet används. Öppet system betyder därmed att du kan nå detta vatten direkt på ett eller annat sätt. Det är inte godkänt att koppla på en handdukstork eller element här.

 

 

Fjärrvärme avstängning

På grund av nödvändiga reparationsarbeten på fjärrvärmenätet kommer Göteborg Energi att stänga av fjärrvärmecentralen i vårt område Detta kommer att beröra alla fastigheter.

 

VARMVATTEN OCH VÄRME

Kommer INTE att finnas under den aviserade tiden.

 

OBS! Avstängningen gäller inte kallvatten.

 

Avstängningen sker

TISDAG 22 OKTOBER 2013 kl 08:30-

ONSDAG 23 OKTOBER 2013 kl 09:30