Byte av fläktfilter

HSB är mitt i sitt årliga byte av filter på samtliga adresser i föreningen. De har tidigare gått ut med lapp i brevlådan om att de önskar att ni gör upp lösningar med dem om det är så att ni har larm, larmdekaler, eget låssystem eller större husdjur hemma. Detta har i förekommande fall inte fungerat så bra, varför de önskar att ni tar kontakt med dem för att hitta bästa möjliga lösning på detta som de har skyldighet att göra. Det blir onödiga kostnader och förseningar då de måste göra om besöken på de adresser som detta inte fungerat.

Kontakta dem på 010-442 24 24 och de återkommer sedan till er för ett upplägg som passar båda parter på bästa sätt.