Bommar i området åter låsta

Då vi i styrelsen är obotliga optimister är vi övertygade om att våren nu är kommen och frosten ett minne blott. Bommarna i området är därför återigen låsta.