Avgiften som e-faktura

Tidx förvaltning som administrerar avier för månadsavgifterna meddelar att det nu finns möjlighet att få sina avier som e-faktura till nätbanken istället för i brevlådan eller via mejl.

Logga in på er nätbank och sök efter Tidx Förvaltning på e-fakturer och anmäl er. För att få kvartal 2:s avier som e-faktura måste ni anmält er senast måndag 28:e februari.