Författararkiv: optts

Expeditionen sommarstängd

Expeditionen är obemannad under den så kallade industrisemestern, dvs vecka 28-31. Styrelsen läser mail sporadiskt under sommaren. Akuta fel hänvisas i vanlig ordning till SBC-felanmälan, och i brådskande fall – Securitas. Kontaktvägar finner du här på hemsidan. Den 5e augusti är vi åter efter högsommaren.

Parkering för berörda under grävarbetena

Som ni säkert märkt så fortskrider arbetet på stora parkeringsytan, men dessvärre har det inte blivit några nya platser i samband med de ytor som färdigställs. Detta gör att besöksplatserna längst ner mot Tingsvägen inte räcker till för att husera alla bilar som blivit utan platser.

Parkera då på platser där bilen inte utgör ett hinder för Räddningstjänsten, färdtjänst eller andra fordon och visa dina grannar hänsyn. 

OBS att gatan från Tingsvägen och fram till upphöjningen strax innan elcentralen är kommunal mark och därför övervakas av kommunens P-vakter och inte av vår leverantör P-tjänst Väst. Parkering på denna sträcka, inklusive taxifickan utanför föreningslokalen, innebär stor risk för att man skall få en parkeringsanmärkning.

Motioner

Våren är här och det är hög tid att lämna in motioner kring sådant som du önskar en förändring kring.

 

Har du några idéer kring vad som borde göras annorlunda, bättre eller effektivare – tveka inte att formulera en motion i ärendet. 

 

Beskriv din tanke och idé, samt ett förslag om åtgärd på densamma.

 

Deadline för att lämna in dessa är rätt så snäv dessvärre, innan 31/3 behöver vi ha din motion.

 

Ställ den med fördel via e-post till styrelsen@furumossen.nu

 

/Styrelsen

Kommunens ståndpunkt ang. Tingsvägen

Hastighetsdisplay kommer upp nu under våren. Andra möjligheter så som refug,

rondell och/eller flytt av busshållplats kan bli aktuellt på längre sikt,

detaljplanen för området måste då ändras.

De uppmanar alla att använda den befintliga gångtunneln för att på så vis minimera olycksrisken,

tunneln kommer att fräschas upp.

Utredning av själva olyckan pågår fortfarande.

Parkering och garageansvar

Kommer framöver att delas upp och skötas utav Pia Behrendtz (Fm 111) som tar hand om kölista och

Claus Blom HSB som fortsättningsvis enbart kommer skriva kontrakten.

Vid önskemål av något slag kontakta Pia/e-posta

pia.behrendtz@telia.com

(E-post adressen finner ni även på hemsidan under styrelsen)

Vi lovar att göra vad vi kan för att tillmötesgå era önskemål J