Författararkiv: furumossen

Information om den stundande stämman

Årsstämman, eller föreningsstämman mer korrekt, kommer att hållas trots rådande pandemi. Formerna för denna kommer dock att markant skilja sig från den konventionella, detta för att minska smittspridning av covid-19.

Information inför poströstning

Styrelsen har utifrån dagordningen till den ordinarie föreningsstämman upprättat ett underlag för poströstning, detta har i skrivande stund levererats till områdets samtliga brevlådor.

När det gäller styrelsens upplysningsplikt kan medlem lämna begäran om upplysning skriftligt till föreningen senast 10 dagar före stämman, 200530.

Skriftligt svar ska lämnas från styrelsen senast 5 dagar före stämman alltså 200605 och:

’ Hållas tillgängligt hos föreningen

’ Skickas till medlem som ställt frågan

’ Publiceras på vår hemsida www.furumossen.nu

Poströsten lämnas sedan i föreningens nya brevlåda på utsidan av kvartersgården.

Poströsten ska ha inkommit till föreningen senast 200609.

Medlemmar som avgivit poströst förs in i röstlängden och ses som deltagande vid föreningsstämman.

Återvinningsstationen

Ingen torde ha missat att det stundom är ordentligt nedskräpat vid återvinningen, den drivs i kommunens regi och det är också fritt för hela kommunens invånare att nyttja den. Det ställer till det då tömningen inte alltid ligger i linje med mängden avfall och att somliga dessvärre då väljer att ställa detta på marken invid kärlen.

Vi ber medlemmar att slänga plast och papper i vårt soprum, OM det är så att det blivit fullt på återvinnings-stationen – detta för att inte ytterligare förvärra det hela. Anmäl gärna till FTI, som ansvarar för att det är rent och tömt på platsen, vid behov av tömning: Tfn 0200-88 03 11 alternativt via e-post: kontakt@ftiab.se – vid båda alternativen kan du med fördel uppge stationsnummer 4209 så att de finner den i sina system.

Nya brevlådor

Som ni märkt så sitter det nu nya brevlådor vid samtliga hushåll, detta som en del i det omfattande markarbete som bedrivits sedan i höstas och detta är för att ge området en mer enhetlig look.

Nyckel, om man önskar låsa sin brevlåda för obehöriga, finns fasttejpad inuti och den som tycker att det är långt ner till botten kan med fördel flytta upp bottenplattan till alternativa fästpunkter högre upp i lådan.

Förtydligande kring bommarna

De tre bommar som monterats har som syfte att hålla trafiken inne på gårdarna till ett absolut minimum och att det skall vara förenat med lite extra ”besvär” att köra sitt fordon till entrén.

Därför har det beslutats att berörda hushåll endast får ut en (1) nyckel och man får planera tillvaron efter detta faktum (vi tillhandahåller alltså inga fler nycklar, ej heller mot betalning). Nyckeln är kopieringsskyddad.

Den uppmärksamme har noterat att det sitter två cylindrar på plats, den andre är en så kallad ALIV-cylinder, ett system som nyttjas av bland annat räddningstjänst, polis och färdtjänst.

Parkeringsmoral

Tyvärr har vi noterat att det finns medlemmar och besökare som mer eller mindre satt i system att nyttja områdets reserverade P-platser, men också genom att parkera mer eller mindre innovativt på platser där fordon inte skall stå.

Medlemmar skall endast nyttja de platser som de betalar för, besökare ställer sig på besöksplatserna invid Tingsvägen. Platser som är reserverade är avsedda för av föreningen inkallade hantverkare och besökare.

Vi emotser en radikal bättring kring detta.

Förändringar kring expeditionen

På grund av ett markant vikande besöksunderlag så kommer vi fortsatt att reducera de tider som vi bemannar den. I fortsättningen kommer vi att ha öppet varannan vecka och nästa gång expeditionen håller öppet blir således kvällen 191104. Vid frågor och undringar så kontaktar ni styrelsen via mail i vanlig ordning.

Höststäddagen inställd

På grund av att det pågår markarbeten i området så har vi valt att ställa in höststäddagen. Dock så kommer det att finnas tillgång till två containrar, en för trädgårdsavfall och en för brännbart, om det är så att man vill göra fint invid sin egna adress eller passa på att rensa hemmavid. Bingarna står på plats under helgen, 26-27e oktober. Tänk på att inte råga dem, då kommer åkaren inte att ta dem med sig.

Byte av fiberutrustning på Telias nät

Byte av switchar samt omkoppling av kunder planeras till 2019-11-07. Det innebär att det är detta datum, 2019-11-07, som ni medlemmar eventuellt kommer att märka av deras arbete. 
Det kan förekomma avbrott och störningar under hela denna dag medan omkopplingen görs. därför får ni denna information.  De kommer inte behöva besöka de boendes bostad i samband med detta. Entreprenören kommer även att avisera med lappar några dagar innan bytet.

Stora parkeringen snart klar

Idag har alla direkt berörda fått information i brevlådan angående parkeringen. Den blir klar under fredagen den 12/7, men färgen till rutorna måste torka och från och med morgonen på lördagen kan ni som har P-platser på ytan återta er plats. OBS att vissa av er fått nya platser/nummer så titta noga på kartan som medföljde informationen i brevlådan. 

Ni med garageplatser på ytan kan börja nyttja dessa redan idag då entreprenören nu har spärrat av de ytor som man inte vill ha trafik på. 

Ovan innebär att från och med söndag så ska det inte längre finnas bilar kvar på området då all dispens kring parkering på gräsmattor etc. försvinner, P-tjänst Väst är informerade om att återuppta arbetet med att kontrollera så att bilar parkeras korrekt från och med samma dag. Detta gäller hela Brf Furumossen.

Trapporna vid parkeringen är inte klara och dessa kommer att vara avstängda under semestern, vänligen respektera detta då skador annars kan uppstå.

Ordningen är således snart återställd. Tack för visat tålamod och att det blir till belåtenhet. Har ni frågor, hör gärna av er till styrelsen.

Viktigt gällande stora parkeringen

Nu är vi slutfasen av arbetet på parkeringen. På torsdag, 11/7, kl. 07 påbörjas asfalteringen och det innebär att inga bilar över huvudtaget kan vara där. Det innebär att från kl. 07 till absolut senast kl. 16 måste även de som har garageplats finna parkering i området. Det finns lediga platser lite här och var samt att vi får acceptera lite kaos under den dagen. Kontakta gärna styrelsen så att vi kan hjälpa till att guida er. Bara ni inte blockerar vägen i området så löser vi detta tillsammans. 

På fredag, 12/7, kommer linjer målas samt numrering av platser.Så från och med lördag kan vi parkera på parkeringen. Dock så kommer vi att få lite andra nummer och platser men det återkommer vi med snarast.

Stort tack till er alla som på ett fint sätt tacklat dessa veckor av kaos. Vi kommer med en skriftlig information i brevlådorna under onsdagen. Hjälp gärna till att sprida denna information.

Informationsmöte markarbeten

Bäste Furumossare, tisdagen den 25/6 kl. 19:00 bjuder vi in till informationsmöte kring markarbeten som kommer att äga rum i området from v. 32. Detta gäller alla fastigheter som inte berördes av markarbeten för några år sedan.

Projektledare Alexander Edvinsson från SBC, platschef Mattias Vikström HTE, förvaltare Kurt Knudsen SBC samt delar av styrelsen kommer att närvara, för att informera om vilka förändringar som blir.

Vi bjuder på fika.

Varmt välkomna, 

/Styrelsen

Furumossen 30 år

Furumossen fyller 30 år och det vill vi naturligtvis fira ordentligt. Datumet för denna festlighet är satt till 25e maj. 

Mer detaljerad information kommer i separat utskick när det hela närmar sig.

Varmt välkomna!

HLR-utbildningar

Vi fortsätter att utbilda i hjärt- och lungräddning, något som varit mycket uppskattat. Kunskap och mental förberedelse är A och O, men även praktisk erfarenhet är nödvändigt för att det skall sitta när det gäller. Träning på dockor och allmän livsviktig info körs vid två tillfällen, 11e mars och 9e april. Tid är kl. 18:00 och kursen tar ca två timmar att genomföra.

Anmälan görs på mail till sekreterare@furumossen.nu

Festlokalen

Festlokalen är nu renoverad och klar. Några medlemmar har redan testat på att ha festligheter i den, men vi vill bara påminna om att den fått en välbehövlig facelift och att vi är mycket nöjda med resultatet – både vad gäller utseende och funktioner. Bokning sker som tidigare via app, webben eller bokningstavlan vid tvättstugan. 

Julgransplundring

Julgranen har nu gjort sitt, åtminstone om man lyssnar på det där med gamla traditioner, och det är då dags att göra sig av med den. Då det inte är tillåtet att slänga dessa hur som helst, det går under brottet nedskräpning – även om din gran slängs i skogen, så erbjuder vi att du lägger ditt uttjänta barrträd i en hög bakom elcentralen. Fastighetsskötarna gör sedan ett uppsamlingsheat och kör dessa till tippen. 

SBC tar över felanmälan

SBC

Som tidigare nämnts så tar Sveriges BostadsrättsCentrum AB över fastighetsskötsel, städning och felanmälan efter nyår. De har delat ut ett separat utskick i våra brevlådor, bland annat kring vart du skall vända dig vid felanmälan.

Vardagar kl. 07:00-21:00:

Telefon 0771-722 722

Webben https://www.sbc.se/kontakt/felanmalan/

Jourtid/Akuta fel:

Kontakta Securitas precis som tidigare: 010-470 55 98

Sopcontainer efter julen

En sopcontainer har beställts fram för att medlemmarna i vår bostadsrättsförening skall kunna göra sig av med de stora mängder julklappspapper och emballage som blir verklighet efter julen.

Den placeras i vanlig ordning utanför festlokalen. Containern körs ut till oss den 27/12 och hämtas dagen efter – 28/12.

God Jul och ett Gott Nytt År!