Garageportservice

Påminner om att det den 9 mars kommer utföras service på garageportarna och att ni som har bil i garage måste flytta den mellan klockan 8-16. Under denna dag är det ok att parkera fritt på gästparkeringen eller på föreningens mark i området. Tänk dock på att inte blockera för någon.

Gemensamhetslokaler (inkl. bastun)

Med anledning av Covid-19 och de nya restriktionerna har styrelsen beslutat att fortsätta hålla våra gemensamhetslokaler stängda. Detta gäller även bastun.

Enbart tvättstugan är bokningsbar.

Beslutet gäller tills vidare och vi meddelar på hemsida samt i Furupost när detta upphävs.

Bokningssystem ur funktion

För tillfället fungerar det inte att boka tvättstugan via appen eller webben. Vi felsöker vad problemet är och hänvisar så länge till panelen utanför tvättstugan där det går att boka.

Övriga lokaler är stängda så länge pandemin fortsätter.

Brandvarnare

Glöm inte att kontrollera era brandvarnare inför julen. Byt batteri och kolla åldern på er brandvarnare. Räddningstjänsten och brandskyddsföreningen rekommenderar att man byter ut sin brandvarnare efter 8-10 år.

Skadedjursnät – Gevab

Ett företag som heter Gevab arbetar för närvarande i området och ska sätta upp skadedjursnät så inga skadedjur ska kunna ta sig in på vindarna. De kommer gå in på tomterna och arbeta med detta ifall någon undrar vilka de är och vad de gör.

//Styrelsen

Städdag 3/10 kl.10.00

Höstens städdag närmar sig och kommer att ske lördagen den 3 oktober med start 10.00. En lista med saker som behöver göras kommer i vanlig ordning sättas upp vid gräsklippargaraget.

I år kommer vi inte samla alla och äta efter städningen pga. Coronapandemin. Dock kommer en enklare förtäring serveras utanför lokalen som man kan få hämta när det passar en. Undvik trängsel.

Det kommer endast att finnas container för trädgårdsavfall i år.

Laddstolpar

På mellersta parkeringen har två stycken laddstolpar för bilar installerats. Dessa kan utnyttjas av er. Ni betalar för den el ni förbrukar och betalning sker med bankkort.

Tänk på att inte uppehålla platsen längre än ni behöver. När bilen laddad klart flyttar ni den till er ordinarie parkering.

Ny Jourfirma

Från och med idag har vi en ny jourfirma. Istället för Securitas så kontaktas Låsinväst. Detta gäller ENBART akuta fel EFTER SBCs öppettider.

Vid akuta fel på helger eller på vardagar efter klockan 21.00 och före klockan 07.00 kontakta Låsinväst på telefon 031-802424

Com Hem går över till digitalt

Com Hem meddelar att de helt kommer att gå över till digitalt, som ett led i att höja kvaliteten på sändningarna. Detta kommer att ske den 8e september 2020.

Då detta är något som Com Hem driver själva så hänvisar styrelsen eventuella frågor till dem, börja att läsa in dig på nedan länk som torde ha de flesta svaren på dina frågor. Där finns också utförliga guider kring hur du skall göra rent praktiskt.

Com Hem – digitalisering

Information om den stundande stämman

Årsstämman, eller föreningsstämman mer korrekt, kommer att hållas trots rådande pandemi. Formerna för denna kommer dock att markant skilja sig från den konventionella, detta för att minska smittspridning av covid-19.

Information inför poströstning

Styrelsen har utifrån dagordningen till den ordinarie föreningsstämman upprättat ett underlag för poströstning, detta har i skrivande stund levererats till områdets samtliga brevlådor.

När det gäller styrelsens upplysningsplikt kan medlem lämna begäran om upplysning skriftligt till föreningen senast 10 dagar före stämman, 200530.

Skriftligt svar ska lämnas från styrelsen senast 5 dagar före stämman alltså 200605 och:

’ Hållas tillgängligt hos föreningen

’ Skickas till medlem som ställt frågan

’ Publiceras på vår hemsida www.furumossen.nu

Poströsten lämnas sedan i föreningens nya brevlåda på utsidan av kvartersgården.

Poströsten ska ha inkommit till föreningen senast 200609.

Medlemmar som avgivit poströst förs in i röstlängden och ses som deltagande vid föreningsstämman.

Barnens dag

Inom kort är det åter dags för Barnens dag, delar av en lördag som sätter barnen i fokus och bjuder på lek, stoj och lite gott för magen.

Lördag 200530, kl. 1100. Samling vid Föreningslokalen och vi kommer att hålla denna verksamhet under bar himmel, dels för att så brukar vara fallet – men förstås även på grund av Corona-viruset och rekommendationerna kring det.

Välkomna!

Städdagen inställd

Som tidigare nämnts i Furuposten så är städdagen 25e april inställd med anledning av Corona-virusets härjningar och de rekommendationer vi har att följa kring detta.

Containers är framkörda, en mindre som är för trädgårdsavfall och en rejält tilltagen som är avsedd för brännbart. Den senare är en täckt variant och lastas baktill, se till att fylla på den ordentligt längst in och fyll sedan på bakåt så att den rymmer så mycket som möjligt. INGEN elektronik får slängas i någon av dem.

När de är fulla så är de fulla, inget får lämnas utanför då chauffören inte kommer att ta med sig detta.

Vi öppnar redskapsförrådet vid kl. 09 på lördagen för de som vill jobba med sina trädgårdar etc.