Trädfällning

Med start på fredag 25/8 och veckan efter kommer företaget WeFix hit med 2 arborister för att fälla vissa träd i området runt gemensamhetslokalen och i dungen bredvid samt några till. Styrelsen ber er att respektera det arbete dessa gör och eventuella avspärrningar i samband med trädfällning.

Hälsningar, Styrelsen.

Takomläggning

Styrelsen vill informera att vi arbetar med att ta in offerter på takomläggning. Detta kan innebära att det kommer vara personer som rör sig i området den närmsta tiden från olika företag för att bilda sig en uppfattning innan de kan lämna en offert.

//Styrelsen

Tvättstugan

Det nya betalssytemet i tvättstugan är nu aktivt. Från och med nu betalar ni inte längre med 10-kronorsmynt utan blir istället debiterad 60 kronor / bokat pass. Debiteringen sker på avgiftsavin för nästkommande 3-månadersutskick.

//Styrelsen

OVK – Obligatorisk ventilationskontroll

Det börjar bli dags att utföra OVK i föreningen. Den kommer att utföras av Göteborgs sotningsdistrikt med start V.35.

De som utför arbetet kommer att behöva tillgång till samtliga lägenheter/radhus. Mer information om exakta tider för varje lägenhet/radhus kommer att aviseras senare.

//Styrelsen

Jord att hämta!

Just nu finns två byggsäckar med jord vid elcentralen där man kan gå och hämta om man behöver bättra på planteringar. Ta inte mer än ni behöver och det är inte heller till för att fylla hela planteringslådor etc.

//Styrelsen

Städdag 22/4 kl. 10.00

På lördag 22/4 samlas vi klockan 10.00 utanför ”redskapsgaraget” för att städa och fixa i området tillsammans. Två containers kommer finnas på plats. 1 för trädgårdsavfall och en för restavfall (ej elektronik eller miljöfarligt avfall. Detta kör ni själva till sopcentralen).

Efter genomförd städdad bjuds det på lite gott att äta vid gemensamhetslokalen.

//Styrelsen

Ny app för bokning av gemensamma ytor

Aptus / Safeteam där bokning av gästlägenhet, lokal, tvättstuga och bastu sker, har gjort en uppdatering av systemet. I samband med det har dom också en ny app som ersätter den gamla appen ”bokning”.

Den nya appen heter ”Aptus Home” och kan laddas ner via Appstore och Google Play.

Ni kan även logga in via webbläsare på adressen:

http://furumossen.safeteam.se/aptusportalstyra

Ni loggar in med samma användarnamn och lösenord som tidigare, adressen att skriva in i appen är den som står ovan. Kommer ni inte ihåg eller kan era inloggningsuppgifter så kontakta styrelsen.

Städdagen 1 oktober

Nu är det snart dags. På lördag klockan 10 smäller det. Då samlas vi vid garaget på övre parkeringen där en lista på saker som behöver ordnas kommer sitta. Efter utfört arbete serveras lite mat vid lokalen. Räknar med att maten serveras cirka 12.30

Hoppas att vi ses.

Underhållsspolning av avlopp

Mellan 10-23 juni kommer Re-New att genomföra underhållspolning i föreningen. De kommer då behöva åtkomst till alla lägenheter/radhus.

Re-New kommer avisera i era brevlådor när det närmar sig och det finns möjligheter att komma överens om ungefärlig tid med dom om man vill vara hemma när de är där alternativt kan man på morgonen den dagen man blir tilldelad lämna nyckel till dom.

Ingen gästparkering fram till vecka 27.

Då markarbeten pågår på parkeringsytorna kommer vi behöva utnyttja gästparkeringen som ordinarie parkeringsplatser för de som måste flytta sina bilar under pågende arbete.

Vi hänvisar till andra besökparkeringar i Furulundsområdet eller parkeringen uppe vid Furulunds centrum under tiden.

Vänligen respektera detta.

//Styrelsen

Markarbeten parkeringar

På onsdag kommer markarbeten påbörjas på parkeringen ovanför gästparkeringen. De bilar som har parkeringsplats eller garage där har fått tillfälliga parkeringsplatser på gästparkeringen eller i området och måste ha flyttat sina bilar senast tisdag kväll.

Den delen av arbetet beräknas ta cirka 4 veckor att genomföra. Därefter påbörjas nästa etapp.

Under tiden arbetet pågår kommer bommarna in i området vara uppställda då vissa kommer behöva ställa sina fordon på gräsytor i området.

Ni som kör in behöver tänka på att köra mycket försiktigt då exempelvis barn leker i området.

Kommande markarbeten

Äntligen börjar det bli dags att fixa till resterande parkeringar i området. Det kommer ske i tre etapper varav två är tänkta att genomföras före semestrarna och den sista efter.

Det kommer såklart innebära en del logistik då bilar behöver flyttas under arbetet och parkeras på andra platser i området. De som berörs kommer få separat information om detta och anvisning till var de ska parkera under arbetets gång.